ثبت شکایات

کاربران برای ثبت شکایت می توانند با شماره های تلفن: ۰۱۳۳۲۵۱۸۰۳۲ - ۰۱۳۳۲۵۱۸۰۳۳ تماس بگیرنند و یا به آدرس شرکت واقع در محله قاسمیه، بلوار شهید بهشتی، کوچه قاسمیه ۱، بن‌بست مجید ابراهیم نیا، پلاک ۳۰ مراجعه نمایند